Kutatások

„Coach-surfing”

Coachok én- és pályaképe interjúk alapján

A tanulmány alapját képező kutatás célja az volt, hogy feltérképezze a magyarországi coach szakmában dolgozók szakmai és személyes identitását. A kiinduló feltételezés szerint van olyan kritikus periódus vagy pillanat egy coach korábbi életében, amely arra sarkallja, hogy később ezt a segítő foglalkozást válassza. A vizsgálatban 12 coachcsal készült interjú a coach-szakmáról általában és a személyes coachcsá válásuk folyamatáról. A válaszok tartalomközpontú elemzése nyomán a kiinduló feltételezés nem igazolódott, viszont kirajzolódni látszott egyfajta meghatározatlanság, formálódás, szakmai identitáskeresés más segítő szakmákhoz képest.

Bővebben: „Coach-surfing”

Kutatások

Cselekedve akarni és akarva cselekedni! Gyors, erős belátások cselekvés-orientált coachingokban

Esetleírások
Bevezető gondolatok
Keresem a legmegfelelőbb szót, ami kifejezi a cselekvés, aktivitás erejét, de nem találom. Mintha erre nem lenne igazán erős szavunk. Nincs, ami leírja, hogy a cselekvésnek, az akarattal irányított megmozdulásoknak mekkora értéke, haszna van, hogy néha az életünk múlhat rajta. De nem baj.
Remélem, hogy az esetek képviselik, átadják, leírják ezt a hatást.

Bővebben: Cselekedve akarni és akarva cselekedni! Gyors, erős belátások cselekvés-orientált coachingokban

Kutatások

Digitális világ a fiatalok szemével

A napjainkban felnövő generáció számára már elképzelhetetlen lenne az élet mobiltelefon és internet nélkül. Számukra teljesen természetes az, hogy online felületen kommunikálnak ismerőseikkel, barátaikkal a személyes találkozások és beszélgetések helyett. Azonban a face to face beszélgetéseket nem helyettesíthetjük teljes egészében online csevegésekkel. A Psychology Today folyóirat összegyűjtötte azokat a legfontosabb tényezőket, amelyek hiányoznak az online kommunikációból. „Ezek közül a legfontosabb a testbeszéd, a hangnem, a hanglejtés, továbbá a szemkontaktus azzal, akivel éppen beszélünk. Gondoljunk csak bele, hogy a szemkontaktus ugyanolyan hatásos lehet akár egy videós digitális kommunikáció során, mint amikor szemtől szembe beszélgetünk?”1

Bővebben: Digitális világ a fiatalok szemével

Kutatások

Az emotikonok jelentősége

A mai világban a mindennapi interneten történő beszélgetéseink teljesen elképzelhetetlenek emotikonok, vagy ismertebb nevükön smiley-k nélkül. Ezen egyszerű jelek segítenek az érzelmek kimutatásában, és a mondatok kétértelműségének magyarázatában egyaránt. Már-már ösztönösen az internetes kommunikáció eszközévé váltak, mégis alig tudunk róluk valamit.

Bővebben: Az emotikonok jelentősége

Kutatások

Befolyásolják-e pszichológiai tényezők az internethasználatot?

A hétköznapi életünket egyre nagyobb mértékben meghatározó információs társadalomban kulcsjelentőségű kérdés, hogy a lakosság milyen mértékben használja az infokommunikációs eszközöket, milyen gyakorisággal él a digitális technológia, a számítógépek és az internet adta lehetőségekkel. Miközben nemzetközi szinten egyre nagyobb ütemben terjed az internethasználat, a magyar lakosság körében a digitális írástudás szintje még mindig jelentősen elmarad az uniós átlagtól. Jelen rövid tanulmányunkban ennek lehetséges okait vizsgáljuk a Hungarostudy 2013-as lakossági felmérés adatai alapján (Susánszky, Székely 2013).

Bővebben: Befolyásolják-e pszichológiai tényezők az internethasználatot?

Kutatások

Hard és soft tudások megjelenési formái az e-korszaki szervezetekben

Gondolatok a hard és soft tudások megjelenési formáiról az e-korszaki szervezetekben - A fogalmi váltás lehetőségei a coaching és a szupervízió elméletében és gyakorlatában a digitális korszakban
Módszerfüggetlen empirikus, konceptuális gyakorlatközpontú megközelítés, interjú

A szervezeti struktúrákban szükségszerűen bekövetkező e-korszaki fogalmi váltással új platformra helyeződtek a segítő szakmák és a kapcsolódó tudományterületek, diszciplínák. Soha nem látott igény keletkezett a szervezeti fogalmak újragondolására, a rendszeren belüli folyamatok megértésére és az erre való reflektív képességek fejlesztésére. A kettő kölcsönösen támogatja egymást. A cégek, non profit szervezetek és az ott dolgozó munkatársak életében egzisztenciális kérdés lett a tisztánlátás tisztánlátása. Ez a szupervizor, illetve coach szemüvegén keresztül azt jelenti, hogy fokozottan előtérbe helyeződik a reflexiós kompetenciák kellő működése és működtetése az üzleti, illetve szervezeti folyamatokban, és ehhez profi „tudásfrissítést” adni.

Bővebben: Hard és soft tudások megjelenési formái az e-korszaki szervezetekben

Kutatások

Változás a látHATÁRon - Kiszervezés támogatása action learning csoporttal (esettanulmány)

Az elmúlt évek át-, ki-, visszaszervezései senkinek sem okoznak újdonságot. Félelmet, aggodalmat, várakozást, dühöt annál inkább. Ügyfelem ügyfélszolgálati csapatával indított action learning (AL) célja épp ezért a változási folyamatuk egyéni és csoportszintű támogatása volt.

Bővebben: Változás a látHATÁRon - Kiszervezés támogatása action learning csoporttal (esettanulmány)

Kutatások

Vakfoltokban rejlő erőforrások - egy női cégvezető találkozása saját erejével

"Én azt tanultam meg a karrierem során, hogy amikor arra van szükség, hogy vezetőként gyorsan fejlődjön az ember, akkor két dolgot kell szem előtt tartani: az egyik, hogy mik a személyes vakfoltjaim, a másik, hogy hol vannak a személyes komfortzónám határai. Nagyon nehéz a saját vakfoltjainkat meglátni, és nagyon könnyű a komfortzónánkba visszatáncolni, mert az emberek azt szeretik, ami ismerős."

Bővebben: Vakfoltokban rejlő erőforrások - egy női cégvezető találkozása saját erejével

Kutatások

Vizuális kifejezésmódok és kommunikáció az online közösségi térben

A tanulmány a szerző 2012. március 27-én, a Borders & Connections Nemzetközi Konferencián elhangzott előadásából készült.

“Everything we see hides another thing, we always want to see what is hidden by what we see.”
(Rene Magritte)

Miért szükséges a közösségi site-okkal, tartalmukkal és felhasználásuk módjával foglalkozni? A téma jelentősége és aktualitása valószínűleg nem szorul különösebb magyarázatra manapság, amikor azzal szembesülünk, hogy már az általános iskola 5. osztályába járó gyermekek között is többségben vannak azok, akiknek van Facebook profiljuk, mint akiknek nincs (Bognár – Kovács, 2011.).  Elöljáróban mégis fontos kiemelnünk két szempontot, amelyek különösen indokolttá tették a témaválasztást.

Bővebben: Vizuális kifejezésmódok és kommunikáció az online közösségi térben

Kutatások

Én, márka? – A Magyar Coachszemle körkérdésének eredményei

A Magyar Coachszemle áprilisi számában a személyes marketing fontosságára igyekezett felhívni az olvasók figyelmét. Mit jelent egyáltalán ez, mire is kell odafigyelnünk ma a munka világában, vagy ha éppen munkát keresünk. Minden ember egyedi, vagyis valójában mindenki – akárcsak a különböző ismert árucikkek – saját branddel, úgynevezett én-márkával rendelkezik. A témában elismert hazai coachokat kérdeztünk meg az én-márka megítéléséről, szerepéről saját munkájuk során. 

Bővebben: Én, márka? – A Magyar Coachszemle körkérdésének eredményei

Hirdetés

Kutatások

Miből áll a coach személyes márkája?

A coaching piac egyre növekszik, s a növekvő piac természetes velejárója az egyre növekvő verseny. Hat év alatt másfélszeresére nőtt a világ coachainak száma, és a magyarországi adatok tanúsága szerint hazánkban is hasonló tendencia figyelhető meg.[1] Egyre nagyobb hangsúly helyeződik tehát arra, hogy a coach megkülönböztesse magát társaitól. Ebben a táguló térben a megkülönböztetés, a kínált szolgáltatás meghatározása és saját magunk kiemelése a tömegből, én-márkánk tudatos építése kulcsfontosságúvá, a versenyelőny egyik megalapozó tényezőjévé vált. Az én-márkaépítés lényege, hogy jómagunk, személyiségünk különleges tulajdonságait gyakorlatilag beleégessük az ügyfelek tudatába.

Bővebben: Miből áll a coach személyes márkája?